تحلیل آماری فوری کاهش تضمینی درصد همانند جویی و فروش مبانی نظری

فروش پرسشنامه , فروش مبانی نظری تحقیق , انجام پایان نامه و مقاله , SPSS , SPLS

سفارش کاهش همانندجویی مرکز تخصصی آمار و خدمات تحقیقی ایران پروداک

اطلاعیه فروشگاه

مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه و کاهش درصد همانند جویی WWW.IRANProdoc.com

پرسشنامه تعهد سازمانی

   پرسشنامه تعهد سازمانی   هدف: بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان ابعاد: دارای 4 بعد می باشد. ماهیت کار ـ سیاست سازمانی ـ عوامل محیطی ـ عوامل شهری گویه: دارای 33 گویه می باشد. تعداد صفحات: 3 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان     در صورت نیاز به    راهنمایی و    مشاوره    رایگان با   مرکز تخصصی تحلیل آماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه اثر بخشی مدیریت مالی

پرسشنامه  اثر بخشی  مدیریت  مالی  در مقياس اندازه گيري ليكرت بوده و ابعاد اثربخشی مدیریت مالی را مورد سنجش قرار مي دهد. پرسشنامه  اثر بخشی  مدیریت  مالی پنج گزينه اي بوده و با احتساب نمراتي به ترتيب از يك تا هفت براي گزينه ها طراحي شده است . در اين طيف هر قدر از مقادير كم به طرف مقادير زياد حركت كنيم نشان دهنده اين است كه آن ديدگاه پاسخ دهندگان از وضع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پرسشنامه شماره 143 ارزیابی جلسات گروهی

    هدف: بررسی اینکه شما چگونه می توانید جلسات اثربخش تری داشته باشید ابعاد: ندارد گویه: دارای 12 گویه می باشد. تعداد صفحات: 1 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رضمان     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 142 بررسی رویه ها در تیم

هدف: بررسی اثربخشی رویه های موجود در تیم ابعاد: ندارد گویه: دارای 10 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی وآقای دکتر مجید رمضان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 141 روابط بین شخصی در تیم

  هدف: بررسی روابط بین شخصی در تیم ابعاد: ندارد گویه: دارای 10 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 140 بررسی نقش افراد در تیم

        هدف: بررسی نقش افراد در تیم ابعاد: ندارد تعداد صفحات: 2 صفحه گویه: دارای 10 گویه می باشد. منبع : آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان           ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 139 هدف گذاری در تیم

  هدف: بررسی اثربخشی هدف گذاری در تیم ابعاد: ندارد گویه: دارای 10 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه خرد سازمانی

 پرسشنامه خرد سازمانی براون و گرین (2006)  دارای 66 گویه و 6 بعد می باشد.   پرسشنامه خرد سازمان دارای ابعاد خودآگاهی ، مدیریت هیجانی ، نوع دوستی ، دانش زندگی ، مهارت های زندگی ، تمایل به یادگیری می باشد. نمره گذاری پرسشنامه خرد سازمانی  بر اساس طیف لیکرت  می باشد که پایایی و روایی  آن تایید شده است . تعریف خرد سازمانی به طور کلی یکی از عوامل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاسخ فعالیت های مدیریتی فایول

پاسخ فعالیت های مدیریتی فایول پاسخ فعالیت های مدیریتی فایول توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و دارای 6 گویه می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: ندارد منبع: مقیمی و همکاران (1390) در صورت نیاز به    راهنمایی و    مشاوره    رایگان با  مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه   ایران پروداک     با تلفن ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه مدیریت فروش

پرسشنامه مدیریت فروش پرسشنامه مدیریت فروش توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و بانکداری سنتی دارای 65 گویه 17 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: مقیمی و همکاران (1390) http://www.iranprodoc.com در صورت نیاز به   راهنمایی و   مشاوره   رایگان با  مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه  ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(43):