خدمات پژوهشی ایران پروداک خدمات پژوهشی

پرسشنامه مالکوم بالدریج

این پرسشنامه بر اساس مدل  مقیمی و همکاران (1394) ارائه گردیده و دارای 20 گویه و 8 بعد می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

قیمت: فقط 3000 تومانپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
250112_1954191_4833.zip201.7k

پرسشنامه گایش کارآفرینانه هاگس و مورگان

این پرسشنامه توسط هاگس و مورگان (2007) طراحی گردیده و دارای 18 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی

این پرسشنامه توسط ریکاردو شیوا و همکاران (2007) طراحی گردیده و دارای  14 گویه و 5 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی

این پرسشنامه توسط آرش شاه و همکاران در سال (2007) طراحی گردیده و دارای   7 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

خودارزیابی کسب و کار

این پرسشنامه توسط گومز و همکاران  (2002) طراحی گردیده و دارای   14 گویه و 7 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

انسجام و یکپارچگی سازمان

این پرسشنامه توسط مول کپتین و اسکات اولینو (2005)  طراحی گردیده و دارای   14  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی شماره 122

هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر واردشدن فشارهای شغلی به کارکنان . ابعاد: ندارد. گویه: دارای 13 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه ارتباطات شماره 163

هدف: بررسی نگرش افراد در زمینه برقراری ارتباطات. ابعاد:ندارد گویه:دارای 14 گویه می باشد. تعداد صفحات:تنها یک صفحه دارد. منبع:دکتر محمد مقیمی و دکتر مجید رمضان 1394   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شایسته سالاری

پرسشنام ه استاندارد شایسته سالاری مصلحی (1391) که شامل 51گویه و هشت مولفه مهارت های ارتباطی ، تصمیم گیری،تشویق و نوآوری و تغییر،ارتباطات کاری،مهارت های رهبری ،مهارت های حرفه ای ، به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران،توسعه فعالیت های تیمی می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پرسشنامه مداخلات شماره 73

هدف:بررسی اینکه آیا شما مداخلات موجود در کار را مدیریت می کنید یا خیر. گویه:دارای 14 گویه می باشد. منبع:دکتر محمد مقیمی و دکتر مجید رمضان 1394 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26

هدف: این پرسشنامه به بررسی مهارت های مدیریت در دو حوزه می پردازد گویه: دارای 73 گویه می باشد. منبع: دکتر محمد مقیمی و دکتر مجید رمضان 1394   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه مهارت های سازمانی

  پرسشنامه استاندارد دکتر سید محمد مقیمی و دکتر مجید رمضان   امتیازدهی : به هر گزینه بسیار زیاد5، زیاد4، متوسط3، کم2 و بسیار کم 1 امتیاز بدهید. با توجه به موارد ، امتیازی که به هریک از توانائی های مدیر خود می دهید دارای  11 گویه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 119تعهد سازمانی

      هدف: بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان ابعاد: دارای 4 بعد می باشد. ماهیت کار ـ سیاست سازمانی ـ عوامل محیطی ـ عوامل شهری گویه: دارای 33 گویه می باشد. تعداد صفحات: 3 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,850 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان