تحلیل آماری نرم افزار SPLS

بهترین نرم افزار آماری  معادلات ساختاری    نرم افزار mart-PLS یک نرم افزار کاربردی برای طراحی مدل های معادلات ساختاری (SEM) در یک رابط کاربری گرافیکی است. این مدل ها را می توان با استفاده از روش مربعات جزئی حداقل (PLS) ارزیابی کرد. این نرم افزار به عنوان بخشی از پروژه ای که توسط انستیتوی مدیریت عملکرد…

Open chat
می تونم کمکتون کنم