سایت در حال بارگذاری است ...
09158238830 iranprodoc@gmail.com تایم کاری : شنبه تا پنجشنبه تهران ، میدان هروی

آخرین مطالب دسته بندی : پروپوزال نویسی

پروپوزال به معنی پیشنهاد است. واژه Proposal پروپوزال یک طرح تحقیقی است که بر مبنای علاقه و توانمندی پژوهشگر و مبتنی بر فرضیه های علمی و استنتاجات تحقیقاتی باشد. و با هدف رفع یک نیاز یا افزودن به دانش صورت می گیرد.