Deprecated: تابع wc_get_log_file_path از نگارش 8.6.0 که جایگزینی برای آن در دسترس نیست منسوخ شده است. in /home/faracal1/domains/iranprodoc.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
نکات کلیدی که در نوشتن فصل بحث و نتیجه گیری یک پایان نامه باید بدانید - ایران پروداک | ایران پروداک
سایت در حال بارگذاری است ...
09158238830 iranprodoc@gmail.com تایم کاری : شنبه تا پنجشنبه تهران ، میدان هروی

نکات کلیدی که در نوشتن فصل بحث و نتیجه گیری یک پایان نامه باید بدانید

چگونه فصل بحث و نتیجه گیری یک پایان نامه را بنویسیم

فصل بحث و نتیجه گیری  یک پایان نامه عمدتاً با هدف توضیح ارتباط، مفاهیم و اهمیت نتایج تحقیق است. این جایی است که محقق باید تفکر انتقادی و مهارت های تحلیلی خود را با نشان دادن اینکه چگونه یافته های تحقیق خود به سؤالات تحقیق مطرح شده پاسخ می دهد یا فرضیه بیان شده در مقدمه را آزمایش می کند، به نمایش بگذارد.

برای ایجاد پایه ای برای فصل نتیجه گیری کلی پایان نامه، باید  بحث و نتیجه گیری  مفصلی در مورد نتایج ارائه شود و اطمینان حاصل شود که نتایج ارائه شده به خوبی با سؤالات و اهداف تحقیق مطابقت دارد.

هدف از فصل بحث و نتیجه گیری در پایان نامه

این فصل شامل جمع بندی یافته های به دست آمده از فصل روش شناسی، تفسیر آنها و بیان نظرات و دیدگاه محقق در مورد نتایج تحقیق است. اهمیت این فصل به دلایل زیر قابل تأکید نیست:

به سوالات تحقیقی که در مقدمه پایان نامه فرموله شده اند، پاسخ می دهد.

یک فصل بحث و نتیجه گیری  موثر نشان می‌دهد که چگونه راه‌حل‌های آن سؤالات و فرضیه‌ها توسط تحقیق تقویت شده‌اند.

توضیح می‌دهد که چگونه یافته‌ها با دانش موجود همسو می‌شوند یا چگونه به دانش جدید در موضوع تحقیق کمک می‌کنند.

این به فرد فرصتی می دهد تا تحقیقات خود را به طور قضاوتی ارزیابی و توجیه کند.

این فصل در یک پایان نامه بسیار مهم تلقی می شود و باید با دقت و تیزبینی فراوان نوشته شود. در صورتی که فردی با مشکلاتی روبرو شود، باید از نویسندگان حرفه ای  بحث و نتیجه گیری  پایان نامه کمک بگیرد. اینها می‌توانند بهترین خدمات  بحث و نتیجه گیری ‌نویسی را ارائه دهند و یک فصل بحث و نتیجه گیری  بی‌عیب و با کیفیت بالا تولید کنند.

عناصر فصل بحث و نتیجه گیری  فصل 5

درک چگونگی نوشتن یک فصل بحث و نتیجه گیری  موثر مستلزم دانش عالی از عناصر اصلی است که باید روی آنها تمرکز کرد. اینها شامل خلاصه ای از یافته ها، تفاسیر، مفاهیم، ​​محدودیت ها و توصیه هایی است که در زیر مورد  بحث و نتیجه گیری  قرار می گیرد.

 1. خلاصه یافته های تحقیق

این یک رویه رایج در میان محققان است که فصل را با خلاصه کردن یافته ها و نتایج اصلی تحقیقات خود آغاز کنند. با این حال، باید مشتاق بود که داده هایی را که قبلاً در فصل های دیگر پایان نامه ارائه شده است، تکرار نکند.

 1. تفاسیر نتایج و یافته های تحقیق

خوانندگان انتظار دارند که تفاسیر و معانی روشنی از نتایج تحقیق ارائه شود. تفسیر باید ارتباط واضحی با سؤالات و اهداف تحقیق و همچنین سهم اضافی تحقیق در آنچه قبلاً در مورد موضوع شناخته شده است را نشان دهد. راهبردهای اتخاذ شده در تفسیر به نوع و ماهیت تحقیق انجام شده بستگی دارد. در هنگام نگارش این بخش از فصل بحث و نتیجه گیری ، باید توضیح داد که آیا نتایج به اندازه کافی به سؤالات تحقیق پاسخ داده است، فرضیه تأیید یا رد شده است، به اهداف دست یافته است، ارتباط بین یافته ها و مطالعات انجام شده قبلی، و اهمیت نتایج غیر منتظره در صورت وجود هر

 1. پیامدهای یافته های تحقیق

پس از تفسیر یافته های تحقیق، نشان دادن ارتباط آنها با آثار دانشگاهی بررسی شده در فصل بررسی ادبیات پایان نامه مهم است. یافته‌های مؤثر باید بتوانند با دانش موجود در این رشته مطابقت داشته باشند، ارزش و اهمیت بیشتری را در زندگی واقعی و تئوری نشان دهند.

 1. محدودیت های تحقیق

برای افزایش اعتبار پژوهش، شناخت موانع و محدودیت‌های پیش‌آمده در طول تحقیق و میزان اهمیت این موانع در یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های پژوهش حائز اهمیت است. محدودیت‌های ناشی از حجم نمونه که می‌تواند مانع تعمیم‌پذیری شود، کاستی‌هایی که در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها با آن مواجه شده و تأثیر آنها بر یافته‌ها باید برجسته شود. علیرغم محدودیت ها، محقق باید بتواند خوانندگان را در مورد صحت، اعتبار و پایایی نتایج و نحوه پاسخگویی آنها به سوالات تحقیق متقاعد کند.

 1. توصیه هایی برای تحقیقات آینده

پس از برجسته کردن محدودیت‌های تحقیق و همچنین تأثیر آن‌ها، باید ایده‌های ملموسی برای تحقیقات بیشتر ارائه کرد که می‌توان در زمینه‌هایی ایجاد کرد که تحقیق آنها نمی‌تواند به آنها بپردازد.

نکاتی برای نوشتن فصل بحث و نتیجه گیری  پایان نامه

نکات زیر می تواند به محققین کمک کند تا یک فصل بحث و نتیجه گیری  کامل برای پایان نامه خود طراحی کنند:

 1. داشتن درک روشن از اهداف تحقیق

اهداف تحقیق باید قبل از شروع کار پژوهشی در ذهن محقق طراحی و برنامه ریزی شود. این اهداف هستند که راهنمایی در مورد چگونگی انجام فرآیندهای تحقیق می دهند. در فصل بحث و نتیجه گیری ، باید ارزیابی کرد که آیا تحقیق انجام شده به اندازه کافی به اهداف تعیین شده پرداخته است یا خیر. جهت  بحث و نتیجه گیری  بر اساس چنین ارزیابی است.

 1. فصل بحث و نتیجه گیری را به وضوح ساختار دهید

نوشتن این بخش از پایان نامه مستلزم سازماندهی نکات در بخش های مختلف در یک دوره منطقی از نتایج تا پیامدهای آنها است. ساختار بستگی به موضوع تحقیق دارد.

 1. استفاده صحیح از زمان و دستور زبان و نگارش

وقتی از گرامر و زمان به درستی استفاده نشود، بدترین اثر منفی را روی فصل بحث و نتیجه گیری  و کل پایان نامه می گذارد. زمان گذشته و حال باید به درستی با توجه به زمینه استفاده شود. فصل بحث و نتیجه گیری  باید با زمان مورد نیاز مطابق دستورالعمل های قالب نوشته شود.

 1. به بررسی ادبیات و فرضیه تحقیق مراجعه کنید

رجوع به مرور ادبیات به منظور قرار دادن فصل بحث و نتیجه گیری  در چارچوب به عنوان بخشی از پایان نامه مهم است. همچنین باید چگونگی ارتباط یافته های تحقیق با فرضیه بیان شده در مقدمه را توضیح داد.

 1. ارزیابی نتایج در مقایسه با ادبیات موجود

فصل بحث و نتیجه گیری  یک پایان نامه شامل تجزیه و تحلیل کامل نتایج پس از تحقیق کامل در مورد موافقت یا تضاد آنها با مطالعات قبلی است. هدف از این مقایسه پیوند دادن تحقیق به پایگاه داده مربوطه موجود و ایجاد پایه ای برای نتیجه گیری است.

 1. تأثیر را پیشنهاد کنید و اهمیت یافته ها را توضیح دهید

پیشنهاد تأثیر یافته های پژوهش بر موضوعی که در پایان نامه به آن پرداخته می شود باید جزء اهداف محقق باشد. راه حل پیشنهادی بستگی به ماهیت مشکلی دارد که در مورد آن تحقیق می شود، مانند تغییر رفتار، تأثیرگذاری یک سیاست خاص، یا یک رویه ارتدکس. این مشارکت اهمیت و تأثیرات پایان نامه را نشان می دهد.

 1. درک صحیح از محدودیت های تحقیق

هنگام نوشتن فصل بحث و نتیجه گیری  پایان نامه، باید محدودیت های تحقیق خود را ارزیابی و تصدیق کرد. همچنین مقایسه با نقاط قوت یا ضعف سایر مطالعات در صورتی که در طول بررسی ادبیات مورد توجه قرار گرفت، مهم است.

 1. ویرایش و تصحیح

ویرایش و تصحیح فصل بحث و نتیجه گیری  به بی نقص، آموزنده و ساختارمند آن کمک می کند. کارشناسان  بحث و نتیجه گیری  نویسی می توانند به ویرایش فصل بحث و نتیجه گیری  پایان نامه کمک کنند تا محقق نگران دقت، دستور زبان، سازگاری و حتی ساختار سند نباشد.

 

مراحلی که باید هنگام نوشتن فصل بحث و نتیجه گیری  دنبال کنید

فصل بحث و نتیجه گیری  باید مختصر و برای خوانندگان فریبنده باشد تا پیام مورد نظر خود را به وضوح منتقل کند. با این حال، باید اطمینان حاصل شود که حتی با اختصار، فصل باید به طور کامل یافته ها را بیان و توضیح دهد و همچنین از نتیجه گیری دفاع کند. تمایز روشنی بین حقایق تحقیق و گمانه‌زنی‌های محقق ایجاد می‌کند. برای رسیدن به این هدف باید مراحل زیر را در نظر داشت:

ساختار و سازماندهی فصل باید انتقال روشنی از محدودیت های محدود تحقیق به نیاز ساختار کلی برای موضوع یا بخش را نشان دهد.

باید در استفاده از اصطلاحات مهم، زمان و نقطه نظر همان گونه که در مقدمه انجام شد، ثبات داشت.

بررسی سؤالات تحقیق باید با پاسخ های واقعی از یافته های تحقیق دنبال شود.

محقق باید در مورد رابطه بین یافته های خود و ادبیات موجود در مورد موضوع، و همسویی نتایج با آنچه قبلاً در مورد موضوع شناخته شده است، توضیح دهد.

تمام یافته های مربوط به موضوع تحقیق بدون توجه به اهمیت آماری آنها باید مورد توجه قرار گیرند.

استفاده از ارقام در جایی که مناسب است برای بهبود درک خوانندگان در مورد الگوها، روابط اصلی و ایدئولوژی های ناشی از یافته های تحقیق مهم است.

پس از پاسخ به سؤالات تحقیق، باید با تبیین اعتبار آنها و نشان دادن محدودیت های موجود در پاسخ های دیگران، از آنها دفاع کرد که این امر مستلزم مطالعات بیشتر است.

هر گونه اطلاعات متناقض در یافته های فرد باید شناسایی، مورد  بحث و نتیجه گیری  و ارزیابی قرار گیرد تا با موفقیت مخاطب را متقاعد کند و آنها را تحت تاثیر ارزش و سهم دقیقی که پژوهش ارائه می دهد، تحت تاثیر قرار دهد.

در یک پاراگراف جداگانه، باید یافته‌های غیرمنتظره، محدودیت‌های بالقوه و موانعی که در طول تحقیق با آن مواجه می‌شوند برجسته و توصیف شوند. تأثیر آنها بر اعتبار یافته ها و تفسیر آنها نیز باید توضیح داده شود.

پیامدهای اصلی نتایج تحقیق را بدون توجه به اینکه از نظر آماری معنی دار هستند یا خیر خلاصه کنید.

هر موضوع مهم و مرتبط دیگری باید با اختصار و مشخص مورد  بحث و نتیجه گیری  قرار گیرد.

اشتباهاتی که هنگام نوشتن فصل بحث و نتیجه گیری  از آنها اجتناب کنید

موارد زیر برخی از اشتباهات رایجی است که محققان باید از آنها اجتناب کنند تا فصل های  بحث و نتیجه گیری  خود را مؤثرتر کنند:

کپی کردن مطالب

تکرار مطالب در فصل بحث و نتیجه گیری  زمانی اتفاق می افتد که فرد همان اطلاعاتی را که قبلاً در نمودارها یا نمودارها ارائه کرده است، تکرار کند. از این امر باید اجتناب شود زیرا هدف از وجود نمودارها یا شکل ها در  بحث و نتیجه گیری  را باطل می کند. همچنین مهم است که توجه داشته باشید که نمودارها یا شکل ها نباید به هر حال بدون هیچ توضیحی فقط درج شوند.

بیش از تفسیر نتایج

برای هر استدلال از داده های جمع آوری شده باید تفسیر مبتنی بر شواهد وجود داشته باشد. در غیر این صورت با ذکر یافته‌ها و تفاسیری که با حقایق قابل تأیید نباشد، تحقیق مورد تردید قرار می‌گیرد و جعلی تلقی می‌شود.

حدس و گمان

حدس و گمان در فصل بحث و نتیجه گیری  پایان نامه اعتبار تحقیق خود را تضعیف می کند زیرا در حالت ایده آل، این فصل باید بر اساس حقایق حاصل از داده های جمع آوری شده و پیوند بین یافته ها و سؤالات تحقیق استوار باشد.

بیان مجدد نتایج تحقیق

تکرار بیش از حد ممکن است باعث خستگی در هنگام خواندن فصل بحث و نتیجه گیری  شود. اگر باید یافته‌های تحقیق را به خوانندگان یادآوری کرد، بهتر است به جای بیان مجدد، پیامدها و پیشنهادات برخی یافته‌ها را به آنها بگوییم.

معرفی نتایج جدید

هنگام نوشتن فصل 5 پایان نامه، باید مراقب بود که در حین تفسیر یافته ها، نتایج جدیدی که قبلاً ذکر نشده یا فاقد شواهد پشتیبان باشد، به دست نیاید.

استفاده بیش از حد از ضمیر اول شخص و  زمان حال

از استفاده بیش از حد از اول شخص در فصل بحث و نتیجه گیری  باید خودداری کرد زیرا می تواند توجه خوانندگان را از عمل و نکات اصلی به فاعل منحرف کند.

دستیابی به نتایجی که از داده های جمع آوری شده قابل استخراج نیستند

با توجه به این نکته که فصل بحث و نتیجه گیری  صرفاً برای تفسیر و تبیین یافته های تحقیق در رابطه با ادبیات موجود در مورد موضوع، ارائه پاسخ به سؤالات تحقیق مطرح شده در مقدمه و ارزیابی انتقادی است، می توان از این اشتباهات جلوگیری کرد.

پس از درک چگونگی نوشتن یک فصل بحث و نتیجه گیری  عالی از پایان نامه از این مقاله، مهم است که موارد زیر را در نظر داشته باشید تا هنگام نوشتن فصل چهارم دچار مشکل نشوید.

همیشه به یاد داشته باشید که فصل بحث و نتیجه گیری  را با استفاده از مرور ادبیات در متن قرار دهید. این به این دلیل است که اهمیت کلی تحقیق فرد به شدت تحت تأثیر درگیری آنها با تحقیقات قبلی و آنچه قبلاً در مورد موضوع شناخته شده است می باشد.

باید نتایج تحقیقات آنها را با تحقیقات موجود مقایسه کرد. این واقعیت که نتایج یک فرد با مطالعات قبلی تجزیه و تحلیل شده تایید یا مغایرت دارد، باید توضیح داده شود. این مقایسه فرصتی را فراهم می کند تا تحقیقات آنها را به یک  بحث و نتیجه گیری  و مبنایی برای نتیجه گیری پیوند بزنند.

هر کار پژوهشی محدودیت هایی دارد. فرد باید محدودیت های مطالعه خود را درک و تصدیق کند و آنها را در مقایسه با نقاط قوت و ضعف مطالعات دیگر استدلال کند.

بد نیست مرور ادبیات را بچرخانید، به خصوص زمانی که پایان نامه به یک پروژه بلندمدت می پردازد. این امر به این دلیل است که معمولاً تمرکز با گذشت زمان تغییر می‌کند و محقق باید تمرکز مرور ادبیات را اصلاح کند تا بتواند چنین تغییراتی را تطبیق دهد.

فصل بحث و نتیجه گیری  بخش بسیار مهمی از پایان نامه یا رساله است. برای نوشتن موفقیت آمیز آن، دانش پژوهان باید خود را به مهارت های مرتبط عالی مجهز کنند و بدون عجله برای رسیدن به “خط پایان” زمان کافی را به آن اختصاص دهند.

برای کشف کامل یافته های تحقیقاتی و زمینه سازی آنها در رابطه با مطالعات موجود در زمینه موضوع، و ارائه ایده های بدیع و منحصر به فرد از تحقیقات خود، باید متشکل و تازه در ذهن باشد.

با توجه به اهمیت و اهمیتی که در یک پایان نامه به این فصل داده می شود، احتیاط آن است که در طول فرآیند نگارش، ماهیت و اهداف این فصل را همیشه به خاطر بسپارید.

پیروی از توصیه های ارائه شده در این مقاله می تواند به محقق کمک کند تا ایده های تحقیقاتی خود را به راحتی بیان کند، فصل های  بحث و نتیجه گیری  عالی را برای مقالات تحقیقاتی خود توسعه دهد و بنویسد.

با این حال، در صورت وجود شرایط اجتناب ناپذیر یا سناریوهای افراطی، جستجوی پایان نامه فصل چهارم نوشتن او می تواند گزینه خوبی در نظر گرفته شود.

این کمک را می توان از نویسندگان حرفه ای  بحث و نتیجه گیری  پایان نامه دریافت کرد که سابقه خوبی در ارائه بهترین خدمات  بحث و نتیجه گیری  نویسی داشته اند . این نویسندگان به دلیل در دسترس بودن آنها به صورت آنلاین کمک بزرگی کرده اند و به این دلیل شناخته شده اند که با نوشتن فصل 5  از طرف محقق به کمک بسیاری از محققان می آیند.

این تضمین می کند که آنها مهلت های داده شده را رعایت می کنند و مجبور نیستند فارغ التحصیلی خود را به دلیل پروژه های ناتمام به تعویق بیندازند.

در صورتی که فرد کاملاً وقتش را از دست بدهد، می توانند یک فصل بحث و نتیجه گیری  پایان نامه را نیز خریداری کنندکه قبلاً نوشته شده و متناسب با نیازهای آنهاست. در نهایت، ویرایش و تصحیح قبل از ارسال پایان نامه یا هر تکالیف علمی دیگر یک الزام باقی می ماند.

دکتر شعبان زاده

66 مطلب منتشر شده

با اشتیاق در دنیای آمار قدم نهادم؛ داده های چیزهای زیادی به ما می گویند به زعم من آمار و پژوهش همواره پلی برای عبور از دره های ناشناخته و در هر تحقیق گامی موثر در حل مساِل پیچیده است.

درباره این مطلب نظر دهید !
قالب فروش فایل

محصولات پرفروش

%38
تخفیف

نمونه کارسنجی شرکت دارو سازی و زمان سنجی

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000 تومان است.
12
%17
تخفیف

آوای سازمانی ،سکوت سازمانی، رفتار آوا ، ابعاد آوا مزایای آوا

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000 تومان است.
11
%12
تخفیف

مبانی نظری بالندگی سازمانی

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
9

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/faracal1/domains/iranprodoc.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/faracal1/domains/iranprodoc.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420