سایت در حال بارگذاری است ...
09158238830 iranprodoc@gmail.com تایم کاری : شنبه تا پنجشنبه تهران ، میدان هروی

صفر تا 100 نحوه نگارش فصل روش شناسی پایان نامه ارشد و دکتری

نحوه نگارش فصل روش شناسی پایان نامه

روش شناسی فصل سوم پایان نامه را مشخص می کند که پس از بررسی ادبیات نوشته شده است. این شامل رویکردهای سیستماتیک برای حل یک مشکل تحقیق با جمع آوری اطلاعات از طریق چندین روش، تجزیه و تحلیل و استنباط از اطلاعات جمع آوری شده، همانطور که مربوط به سؤال تحقیق است، می باشد.

این فصل توضیحی در مورد آنچه انجام شده، نحوه انجام آن می دهد و به خوانندگان فرصت می دهد تا پایایی و اعتبار مطالعه را ارزیابی کنند.

این فصل که در زمان گذشته نوشته شده است، باید نوع تحقیق انجام شده و طرح اتخاذ شده، نحوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابزارهای مورد استفاده و منطق پشت انتخاب روش ها را مشخص کند.

اطلاعات داده شده باید برای تسهیل تکرارپذیری تحقیق کافی باشد. فصل روش‌شناسی به مرور ادبیات مرتبط است که با یک توجیه آکادمیک واضح برای همه انتخاب‌های انجام شده پشتیبانی می‌شود.

به طور کلی، این فصل باید واضح، مختصر و پر از جزئیات مرتبط با روش تحقیق باشد.

محقق باید بتواند گام به گام فرآیند تحقیق را تجزیه و تحلیل کند تا محققین بعدی بتوانند مطالعه خود را در آینده دوباره ایجاد کنند. این مقاله اطلاعاتی در مورد نحوه نوشتن یک فصل روش شناسی موثر برای پایان نامه ارائه می دهد.

اهمیت فصل روش شناسی در پایان نامه

این فصل سوم پایان نامه است و اهداف زیر را دنبال می کند:

جنبه های رویه ای و منطق تحقیق را فراهم می کند.

در این فصل، سیری که در انجام تحقیق، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن برای رسیدن به نتایج منطقی دنبال می شود، شرح داده شده است.

بهره وری و دقت روش تحقیق انتخاب شده را مشخص می کند.

به خواننده اطلاع می دهد که چگونه به سؤالات و اهداف تحقیق پرداخته شده است.

مراحلی که هنگام نوشتن فصل روش شناسی دنبال شد

در زیر مراحلی که هنگام نوشتن یک فصل روش شناسی برای پایان نامه دنبال می شود آورده شده است.

 

 1. رویکرد روش شناختی را شرح دهید

این فصل با مقدمه ای از رویکرد کلی تحقیق با بیان اینکه چه سوال تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، اهداف و نوع داده هایی که برای دستیابی به هدف مورد نیاز است، آغاز می شود.

باید روشن شود که آیا داده های کمی یا کیفی، اولیه یا ثانویه مورد نیاز است و چگونه این داده ها جمع آوری و کنترل شده اند. گاهی اوقات آنچه در این فصل باید با آن شروع شود نیز می تواند تحت تأثیر رشته ای باشد که شخص در آن تحقیق می کند.

 

 1. روش های مورد استفاده در جمع آوری داده ها را توضیح دهید

پس از معرفی رویکرد کلی روش‌شناختی، باید شرح مفصلی از روش‌هایی که برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق استفاده می‌کردند ارائه کرد. چنین روش هایی را می توان به کمی یا کیفی طبقه بندی کرد که در زیر مورد بحث قرار می گیرد.

 

روش های کمی جمع آوری داده ها

برای به دست آوردن نتایج معتبر و قابل تعمیم در تحقیقات کمی، باید روش های آنها را به گونه ای توصیف کرد که پژوهش توسط محقق یا محقق دیگری قابل تکرار باشد.

ارائه توضیحات مفصل در مورد چگونگی اندازه گیری متغیرها، تکنیک های مورد استفاده در نمونه گیری، معیارهای مورد استفاده برای شامل یا حذف پاسخ دهندگان، ابزارها و روش های مورد استفاده برای جمع آوری داده ها ضروری است. روش‌های کمی جمع‌آوری داده‌ها شامل بررسی، آزمایش و داده‌های موجود در میان سایر موارد است.

 

روش های کیفی جمع آوری داده ها

روش‌های تحقیق کیفی غالباً انعطاف‌پذیرتر هستند و محقق باید انتخاب‌های انجام شده را درونی و توضیح دهد. مهم است که معیارهای مورد استفاده در انتخاب شرکت کنندگان در تحقیق، زمینه تحقیق و نقشی که در طول تحقیق ایفا کردند، مشخص شود. روش های کیفی جمع آوری داده ها شامل گروه های متمرکز، مشاهده شرکت کنندگان و بررسی داده های موجود می باشد.

 

 1. توضیح روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

پس از تشریح روش های مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، باید توضیح داد که از چه رویه هایی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده استفاده شده است. یافته ها نباید در این مرحله مورد بحث قرار گیرند یا هیچ نتیجه ای گرفته شود.

اگر رویکرد تحقیق مورد استفاده کمی بود، تحلیل باید بر اساس مقادیر عددی باشد. باید نحوه تهیه داده ها قبل از تجزیه و تحلیل، نرم افزار و آزمون های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل را توضیح داد. تحلیل کیفی مبتنی بر روایت، نمودار و مشاهده است. روش های درگیر شامل تحلیل محتوا، موضوعی و تحلیل گفتمان است.

 

 1. ارزیابی و توجیه انتخاب های روش شناختی

این مرحله از فصل روش‌شناسی شامل توضیح و توجیه انتخاب روش‌های خاص، تناسب آنها برای اهداف تحقیق و چگونگی افزودن دانش یا درک جدید از روش رویکرد انتخاب شده است. نقاط قوت و ضعف را باید پذیرفت.

 

راهنمای نگارش فصل روش شناسی

رهنمودهایی برای نوشتن یک فصل روش شناسی عالی

همه جنبه ها در این مرحله باید در جهت یک هدف مشترک کار کنند که نشان دهد چگونه و چرا روش های خاص استفاده شده است. و ثابت کند که مطالعه به طور کامل به بهترین شکل ممکن انجام شده است. در ادامه نکاتی برای نوشتن فصل روش شناسی برای پایان نامه آورده شده است.

 

وضوح تمرکز

نوشتن فصل روش شناسی یک پایان نامه مستلزم آن است که فرد به وضوح بر سؤالات و اهداف تحقیق خود تمرکز کند. در پایان این فصل، خواننده باید کاملاً متقاعد شود که محقق از بهترین روش‌ها و رویکردهای ممکن برای پاسخ به سؤالات و تحقق هدف کلی تحقیق استفاده کرده است.

 

ارجاع صحیح برای منابع مرتبط

استناد به تحقیقات موجود در زمینه خود، فصل روش شناسی آنها را تقویت می کند و تأیید می کند که شیوه های توصیه شده برای چنین نوع تحقیقی رعایت شده است و نشان می دهد که از یک رویکرد اصیل در روش شناسی برای پر کردن شکاف موجود در ادبیات موجود استفاده شده است.

 

برای مخاطب بنویس

فصل روش‌شناسی باید به‌طور واضح نوشته و ساختار یافته باشد تا با مخاطب هدف ارتباط برقرار کند و نه فقط فهرستی از جزئیات و رویکردها. باید از بیان جزئیات غیرضروری که ارزشی برای تحقیق ایجاد نمی کند خودداری کرد. روش‌های معمولی در یک رشته ممکن است مانند رویکردهایی که معمولاً در زمینه خاص تحقیق مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، نیاز به توجیه و اطلاعات پیش‌زمینه زیادی نداشته باشند.

 

به محدودیت های مرتبط با روش های انتخابی بپردازید

مهم است که در مورد موانع و مشکلاتی که در طول جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها با آن مواجه می‌شویم، نحوه حل آنها، چگونگی کاهش تأثیر آنها توسط محقق و تا حد امکان فرآیند تحقیق دقیق‌تر بحث شود. همچنین باید نشان داد که چگونه آنها اثرات موانع پیش بینی نشده احتمالی را محدود کردند.

وقتی صحبت از فصل روش شناسی می شود، جزئیات بسیار مهم هستند. محقق باید توصیف روشنی از نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین روش های نمونه گیری مرتبط مورد استفاده در تحقیق ارائه دهد.

 

مولفه های روش شناسی در پایان نامه

آنچه باید در فصل روش شناسی گنجانده شود متاثر از اهداف، سؤالات و فرضیه های تحقیق است که توسط پایان نامه به آن پرداخته می شود. این بخش از مقاله بینش هایی در مورد عناصر مربوطه ارائه می دهد که باید در فصل روش شناسی گنجانده شوند. این موارد شامل موارد زیر است:

 

 1. منطق تحقیق

شخص باید منطق پشت پرسش خود را بیان کند. توضیح اینکه آیا پژوهش از رویکرد کمی یا کیفی در پرداختن به سؤالات و اهداف تحقیق استفاده می کند. توجیهی برای این رویکرد در رابطه با مناسب بودن آن برای پاسخ به سؤالات و اهداف تحقیق ارائه شده است.

 

 1. طراحی تحقیق

این جزء از روش شناسی با هدف آگاه کردن خواننده از ماهیت تحقیق در حال انجام است. خواه از طرح های تحقیق توصیفی، اکتشافی یا علی استفاده شود، باید بتوان نوع طرح را با استفاده از منابع دانشگاهی توصیف کرد و توجیه کرد که چرا طرح انتخابی مناسب ترین طرح برای دستیابی به اهداف تحقیق خاص است.

 

 1. روش تحقیق

روش‌های تحقیق شامل تکنیک‌ها، استراتژی‌ها یا روش‌هایی است که در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌منظور آشکارسازی دانش جدید یا درک بهتر یک پدیده بر اساس شواهد واقعی استفاده می‌شود.

انتخاب یک طرح پژوهشی خاص، امکان روش های تحقیقی را فراهم می کند که با آن انتخاب خاص همسو باشد. محقق قبل از انتخاب باید از الزامات و پیامدهای هر روش تحقیق آگاه باشد. همچنین باید روشها و مناسب بودن آنها در پرداختن به مسئله تحقیق را توجیه کرد.

 

 1. تعیین تحقیق و جمعیت هدف

این شامل ارائه توضیحاتی از محیط و اطلاعات زمینه مرتبط برای تحقیق است. منطق و دلایل انتخاب یک محیط خاص نیز باید ارائه شود. پس از توصیف محیط، باید ویژگی‌های جمعیت هدف موجود در آن محیط، مانند جنسیت، سن و جمعیت‌شناسی را نیز برجسته کرد. و روش های نمونه گیری، حجم نمونه مورد نیاز و معیارهای ورود را مشخص کنید.

 

 1. اندازه گیری ها

بخش اندازه گیری به خواننده می گوید که در تحقیق چه چیزی اندازه گیری شده و چگونه اندازه گیری شده است. باید متغیرهایی را که اندازه‌گیری می‌شوند توصیف کرد و جزئیات کافی را ارائه کرد تا اگر کسی می‌خواهد همان متغیرها را آزمایش کند، بتواند این کار را با تکرار اطلاعات داده‌شده در تحقیق انجام دهد.

 

 1. فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

در این مؤلفه، محقق باید دقیقاً چگونگی گردآوری و تحلیل داده ها را توضیح دهد. در بخش گردآوری، جزئیات مربوط به مکان و زمان جمع‌آوری داده‌ها و همچنین نقش‌های دقیق محقق و پاسخ‌دهندگان تحقیق و مدت زمان جمع‌آوری باید به وضوح بیان شود.

در سمت تجزیه و تحلیل، باید رونویسی و تجزیه و تحلیل گام به گام داده های جمع آوری شده را شامل شود. در صورتی که پژوهش ماهیت کمی داشته باشد، باید مشخص شود که آیا از آمار استنباطی یا توصیفی استفاده شده است و نوع آزمون های آماری بر روی داده ها انجام شده است. برای داده های کمی، او باید نحوه انجام مضامین و تحلیل محتوا را شرح دهد.

 

 1. تجهیزات و ابزار

برای محققین مهم است که ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در طول تحقیق را توصیف کنند، به ویژه اگر آزمایش هایی در آن وجود داشته باشد. و توضیح دهید که چگونه استفاده از آنها به نتایج کمک کرد یا بر نتایج آزمایش تأثیر گذاشت.

 

 1. رویه های آزمایشی

این بخش از روش شناسی شرح مفصلی از هر روش آزمایشی که به عنوان بخشی از تحقیق انجام شده است را ارائه می دهد. این شامل توضیح این است که تکلیف آزمایشی چیست، متغیرهای مستقلی که باید دستکاری می‌شدند، و چگونگی تعیین رابطه علت و معلولی.

 

 1. اعتبار و پایایی

روایی و پایایی دو مفهوم اساسی هستند که تا آنجا که به اندازه گیری ها مربوط می شود باید مورد توجه قرار گیرند. محقق باید تأیید کند که آنها آنچه را که برای اندازه گیری در نظر گرفته شده است اندازه گیری کرده اند و اینکه اندازه گیری های مورد استفاده کاملاً قابل اعتماد و تکرار هستند.

 

 1. ملاحظات اخلاقی

توجه به مسائل اخلاقی هنگام انجام تحقیق بسیار مهم است، به ویژه هنگامی که شامل برخورد با پاسخ دهندگان انسانی است که از حقوق و ارزش خود آگاه هستند. محقق باید به این واقعیت احترام بگذارد و از هیئت بررسی سازمانی مربوطه مجوز بگیرد.

در فصل روش شناسی یک پایان نامه، باید تمام مسائل و هنجارهای اخلاقی که در حین و بعد از مراحل تحقیق رعایت شده است، گنجانده شود.

رعایت هنجارهای اخلاقی، احترام و اعتماد متقابل بین محقق و شرکت کنندگان، مسئولیت پذیری و انصاف را تضمین می کند. این ملاحظات شامل موارد زیر است اما به آنها محدود نمی شود:

 

حق حریم خصوصی افراد مورد تحقیق.

مشارکت داوطلبانه و حق انصراف از روند باید به شرکت کنندگان اعطا شود.

کسب رضایت از شرکت کنندگان قبل از جمع آوری هرگونه اطلاعات از آنها.

اصول رازداری و ناشناس بودن باید رعایت شود.

توجه به واکنش شرکت کنندگان به روش های جمع آوری داده های محقق.

عینیت و رفتار محقق و تأثیر روش های جمع آوری، تحلیل و گزارش دهی بر پاسخ دهندگان.

 

اشتباهات رایجی که هنگام نوشتن فصل سوم پایان نامه باید از آنها اجتناب کرد

در زیر برخی از اشتباهاتی که در این فصل باید از آنها اجتناب شود وجود دارد زیرا ممکن است منجر به رد کل پایان نامه یا نمرات ضعیف شود.

 

ناتوانی در توصیف دقیق نحوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها.

اختلاط زمان ها یا انتخاب زمان اشتباه افعال هنگام نوشتن فصل روش شناسی پایان نامه. این ممکن است در نهایت باعث سردرگمی خوانندگان شود. زمان مورد استفاده در پروپوزال تحقیق باید با زمان روش شناسی پایان نامه متفاوت باشد.

عدم ارائه اطلاعات پیش زمینه کافی حتی پس از استفاده از روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها که برای خوانندگان آشنا نیست.

استفاده از صدای فعال هنگام نوشتن بخش روش شناسی. صدای منفعل برای این فصل توصیه می شود تا تاکید بیشتری بر عمل شود تا انجام دهنده.

ناتوانی در بحث در مورد محدودیت ها یا موانعی که در طول تحقیق با آن مواجه می شوند. این ممکن است در نهایت سوالاتی را در مورد اعتبار فصل و کل پروژه ایجاد کند.

در خاتمه، فصل روش‌شناسی پایان‌نامه را می‌توان راهی برای محقق برای معرفی روش‌های خود و ایجاد ارتباط روش‌شناختی با طرح کلی پژوهش توصیف کرد.

توجه به این نکته ضروری است که رویکرد روش شناختی باید در پاسخ به سؤالات تحقیق و دستیابی به اهداف آن مناسب و مرتبط باشد. ابزارهای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین فرآیندهای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز باید در این فصل مورد بحث قرار گیرند.

اطلاعات پس زمینه مربوط به روش ها، تکنیک های نمونه گیری و حجم نمونه، و محدودیت ها یا موانعی که در فرآیند تحقیق با آن مواجه می شوند، در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند. همیشه عاقلانه است که به یاد داشته باشید، ارائه اولین پیش نویس هر اثر نوشتاری دانشگاهی می تواند یک اشتباه جدی باشد.

برای هر گونه خطا باید ویرایش و تصحیح شود. بهویرایش فصل روش شناسی پایان نامه خارج از هنجار نیست و باید قبل از ارسال انجام شود.

نوشتن فصل روش شناسی پایان نامه باید پس از خواندن این مقاله آسان تر باشد. با این حال، گاهی اوقات ممکن است فرد به دلیل تعهدات دیگر یا سایر عوامل قابل درک، خود را در موقعیتی نباشد که برای خود بنویسد.

نوشتن فصل روش شناسی خوب  کمک بزرگی در مسیر  انجام تحلیل آماری است.

این نباید دلیلی برای نگرانی زیاد باشد زیرا آنها هنوز گزینه هایی برای خرید فصل روش شناسی پایان نامه آماده از متخصصان روش نویسی دارند یا فردی را استخدام می کنند تا فصل روش شناسی را از طرف آنها بنویسد.

درخواست کمک برای نوشتن پایان نامه فصل سوم از این نویسندگان روش شناسی پایان نامه حرفه ای به شدت توصیه می شود تا بهترین نتایج را برای پایان نامه خود به دست آورید که برای استاد راهنما رضایت بخش باشد.

 

 

دکتر شعبان زاده

65 مطلب منتشر شده

با اشتیاق در دنیای آمار قدم نهادم؛ داده های چیزهای زیادی به ما می گویند به ضعم من آمار و پژوهش همواره پلی برای عبور از دره های ناشناخته و در هر تحقیق یک قدم در راه حل مساِل پیچیده است.

درباره این مطلب نظر دهید !

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/faracal1/domains/iranprodoc.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/faracal1/domains/iranprodoc.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349