سایت در حال بارگذاری است ...
09158238830 iranprodoc@gmail.com تایم کاری : شنبه تا پنجشنبه تهران ، میدان هروی

آموزش قدم به قدم پروپوزال نویسی

نوشتن رایگان پروپوزال پایان نامه

پروپوزال به معنی پیشنهاد است. واژه   Proposal  پروپوزال یک طرح تحقیقی است که بر مبنای علاقه و توانمندی پژوهشگر و مبتنی بر فرضیه های علمی و استنتاجات تحقیقاتی باشد. و با هدف رفع یک نیاز یا افزودن به دانش صورت می گیرد.

پژوهشگر بوسیله فرم پروپوزال اطلاعات مربوط به خود، اطلاعات مربوط به مساله تحقیق و روش انجام آن و اعتبارات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به اطلاع مسئول ذیربط می رساند.

نوشتن پروپوزال کار بسیار حرفه ای و مهمی است که  شما بوسیله آن می توانید استاد راهنما را متقاعد کنید. 

پروپوزال طرح اولیه هر تحقیق یا پروژه ای است که  افراد  بایستی برای کار خود آماده کنند تا بتوانند برنامه ریزی کرده و کلیات کار را بشناسند  و یا اینکه  مشخص  کنند  به دنبال چه چیزی باید باشند و  چه روشی را برای کشف  واکاوی و بررسی کار یا تحقیق خود انتخاب کنند .که معمولا پروپوزال ها با اسامی مختلفی مثل  پیپر  یا طرح اولیه تحقیق  و یا پیشنهاده  و … می باشد . 

 

پروپوزال نویسی رایگان

پروپوزال نویسی هم نوشتن طرح اولیه یک تحقیق چه تجاری یا غیر تجاری می باشد که  که بر مبنای هدف  فرضیه نویسی و بر اساس مشکل یا چالش های احتمالی و عواقیب یا پیامد ها  و یا سود و فایده طرح تبیین می شود. بخش های اصلی پروپوزال و فرضیه نویسی و نوشتن پیشینه تحقیق آموزش داده می شود.

پروپوزال یا طرح تحقیق ، پیش نویس پژوهشی است که شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال ، شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب کرده اید ، توضیح اهمیت آن موضوع ، ذکر پژوهش هایی که در گذشته در اینباره صورت گرفته ، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید.

هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید.

هدف از پروپوزال پژوهشی آن است که دیگران باور کنند که شما قصد انجام پروژه پژوهشی ارزشمندی را در سر دارید وشایسته انجام آن هستند و برنامه کاری مناسبی برای تکمیل آن دارید . اصول ا هر پروپوزال پژوهشی باید همه عناصر کلیدی مندرج درفرآیند پژوهش را داشته باشد و اطلاعاتی کافی را به خواننده بدهد تا او بتواند به ارزیابی پژوهش پیشنهادی بپردازد.

همه پروپوزال های پژوهشی  باید به پنج پرسش زیر پاسخ دهند:

 آنچه که می خواهید انجام دهید چیست ؟

چرا می خواهید این تحقیق را انجام دهید؟

چگونه این تحقیق را انجام خواهید داد؟

کجا این تحقیق را انجام خواهید داد؟

چه زمان این تحقیق را انجام خواهید داد؟

عنوان پروپوزال در حقیقت تابلوی یک پروپوزال و نشانگر محتوای آن است. هر قدرعنوان پروپوزال بهتر انتخاب گردد، مستقیم میزان موفقیت در اخذ پذیرش بالتر خواهد رفت.

این قسمت می بایست به طور مشخص ماهیت انجام کار را نشان دهد. در تیتر پروپوزال دقیقا باید کاری که قرار است انجام شود حداکثر در ۱۲ کلمه بیان گردد. تیتر نباید کلی و مبهم باشد و یک خواننده با خواندن آن باید به محتوای کل پروپوزال پی ببرد.

هر تحقیق علمی با طرح سوال یا مساله ای آغاز می شود که تحقیق برای پاسخگویی به آن انجام می گیرد؛ مسئله و موضوع تحقیق عبارت است از شرایطی که وجود دارد و در ذهن پژوهشگر ایجاد سئوال می کند و پژوهشگر را بر می انگیزد که در آن کندوکاو کند.

این مسئله، مشکل احساس شده ای است که محقق به حل آن علاقه مند است و می خواهد راه حل آن را بیابد. هنگامی که محقق چنین احساسی پیدا می کند می توان گفت که او موضوع و مسئله تحقیق خویش را انتخاب کرده است. اما احتمال ا از بیان آن به گونه ای که دیگران نیز آن را ادراک کنند، عاجز است.

معمولا مسئله و موضوع تحقیق به صورت سئوالی بیان نمی شود، بلکه به صورت یک جمله کامل مثبت، دقیق و صریح مطرح می گردد. به سخن دیگر، مسئله و موضوع پژوهش بایستی به گونه ای تنظیم و بیان شود که به طور عملی قابل بررسی و تحقیق باشد.

انتخاب کلمات باید با دقت و با توجه به مسئله و موضوع انتخابی باشد؛ به گونه ای که کلمات دقیق اا معنای مورد نظر را برسانند و از لحاظ پژوهش قابل بررسی عملی و علمی باشند.

محقق باید در بیان یا تعریف مساله به تشریح این موارد بپردازد: معرفی دقیق مساله، معرفی جنبه های مجهول و مبهم، معرفی متغیرهای مربوط همراه با مدل نظری معرف روابط بین متغیرها، تعاریف عملیاتی، منظور و مقصود تحقیق و سرانجام تشریح دقیق ابعاد و  حدود مساله تحقیق و تمیز آن نسبت به مسائل دیگر.

بیان مسئله

بایستی به نحوی باشد که چگونگی بررسی متغیر یا متغیرها، مکان و دامنه و وسعت پژوهش را روشن کند.

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می کند .

نتایج این تحقیق، تا چه حد بر ای محقق و نیز تا چه حد برای دیگران مفید و مثمر می باشد.

به عبارت دیگر، نتایج این تحقیق منشأ چه دستاوردها و آگاهی های جدیدی است؟؛ به هنگام نوشتن اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش توجه داشته باشید

که اولا، مشخص کنید که این پژوهش چه موردی را برای دیگران روشن خواهد کرد و یا در چه موردی اطلاعات جدیدی در اختیار دیگران خواهد گذاشت. ثانیاا، نتایج حاصل از این پژوهش در کجا و کدام قسمت و چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در این زمینه باید معلوم شود که نتایج حاصل از این پژوهش چگونه در قسمت های مختلف آموزش، خدمات و مدیریت حرفه موردنظر و یا گسترش علم به طور اعم تأثیر خواهد گذاشت.

زیر این عنوان ، باید توضیح مختصری درباره پژوهش هایی که پیش از شما روی این موضوع و موضوعات نزدیک به آن انجام شده بدهید. در این بخش در واقع باید به ذکر پژوهش هایی بپردازید که شما قصد دارید یافته های آن ها را تکمیل کنید ، اشتباهات آن ها را رفع نمایید و یا نتایج آن ها را رد کنید.

گاهی مرور ادبیات پژوهش در بخش مقدمه جای می گیرد . با وجود این، بیشتر تصمیم گیران و تصویب کنندگان پروپوزال ها ترجیح می دهند بخش جداگانه ای به این امر اختصاص یابد که در آن مروری کلی بر ادبیات پژوهش انجام شده باشد.

کارکردهای مرور ادبیات پژوهش   :

این اطمینان را فراهم می آورد که شما آنچه را که پیش از این گفته شده تکرار نخواهید کرد.

به کسانی که شالوده پژوهش شما را بنیان نهاده اند اعتبار می بخشد.

دانش شما را پیرامون مسئله پژوهش نشان می دهد.

درک شما را از مباحث پژوهشی و نظری مربوط به مسئله پژوهش نشان می دهد.

توانایی شما را در ارزیابی انتقادی اطلاعات ادبیات مربوط به موضوع آشکار می کند.

توانایی شما را در ترکیب و سنتز ادبیات موجود نشان می دهد.

. دریافت های نظری جدیدی به دست می دهد یا الگوی جدیدی ارایه می کند که همان چارچوب مفهومی پژوهش تان است.

خواننده تان را متقاعد می کند که پژوهش پیشنهادی در غنی سازی ادبیات موضوع مشارکتی مهم و بنیادی خواهد داشت .

یعنی مشکل نظری مهمی را حل یا شکاف بزرگی را در ادبیات مورد نظر پر می کند.

 

بیشتر پژوهشگران تازه کار در مرور ادبیات تحقیق دچار این مشکلات هستند:

فقدان سامان و ساختار

فقدان تمرکز ، وحدت و انسجام

تکراری بودن

کوتاهی در ذکر مقالت و آثار پر نفوذ

ناتوانی در همراهی با پیشرفت های جدید

ناتوانی در ارزیابی انتقادی مقالت و آثار ذکر شده

ذکر منابع نامربوط و نامعتبر

وابستگی بیش از حد به منابع دست دوم

در این بخش بایستی در حد یک یا دو پاراگراف نشان دهید که موضوع پایان نامه یک موضوع جدید است و کاری تکراری صورت نمی گیرد.

در تحقیق اهداف به دو صورت کلی و ویژه مطرح می شود.

اهداف کلی:

هدف کلی عبارت از منظور و مقصود نهایی از انجام پژوهش است. هدف کلی مستقیما از مسئله پژوهش مشتق می شود؛ در واقع یکی از اهداف کلی، خود موضوع تحقیق است که معلوم می دارد پژوهش چه چیز را دنبال می کند و یا قصد تعیین آن را دارد. همچنین هدف کلی دیگر، معمول ا پیشنهاد هایی است که براساس یافته ها ارایه می شوند.

بطور کلی در این بخش باید به ذکر نتایجی بپردازید که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت. توضیح دهید که از انجام تحقیق چه هدفی دارید؟

به کدام سمت حرکت می کنید؟ و فکر می کنید به کجا خواهید رسید؟

اهداف ویژه پروپوزال:

اهداف ویژه تحقیق که اصولا  از مسئله پژوهش و اهداف کلی نشأت می گیرند  و خرده مسئله پژوهش می توان نامید. محقق با بیان این اهداف دقیقا تصریح می کند که در این تحقیق چه انجام می شود و چه انجام نمی شود.

هر پژوهش می تواند چندین هدف ویژه داشته باشد و از آنجا که تمامی مراحل و ریزه کاریهای تحقیق بایستی به صورت بیانیه های مجزا و مشخص و با کلمات دقیق، که مشخصا قابل آزمودن و بررسی است، نوشته شود؛

لذا اهداف ویژه نیز باید به صورتی بیان شود که در آن متغیر یا عامل مورد مطالعه، چگونگی انجام پژوهش، زمان، مکان، واحد و نمونه مورد پژوهش کاملا ا مشخص باشد؛ به طوری که محقق بتواند آنها را در معرض آزمایش و آزمون بگذارد.

می توان ادعا کرد که اهداف ویژه پژوهش، راهنمایی برای تهیه و تدوین ابزار گردآوری اطلاعات است. بنابراین ضروری است اهداف ویژه به نحوی بیان شوند که بر علمی بودن نتایج پژوهش تأکید داشته باشند و چارچوبی مناسب، برای تجزیه و تحلیل آماری ارایه دهند.

فرضیه یک بیانیه ظنّی و حدسی و مبتنی بر دانش و آگاهی های گذشته محقق می باشد که در محک آزمایش عملی سنجیده می شود.

معمول ا وقتی فرد در مقابل مشکلی قرار می گیرد سعی می کند  ریشه مشکل را حدس بزند و بگوید راه حل آن کدام است؟ به عبارت دیگر؛ فرضیه حدسی است علمی و عقلانی درباره چگونگی روابط بین دو یا چند متغیر.

اگر « : به زبانی ساده می توان گفت که وقتی ما فرضیه را بیان می کنیم در حقیقت می گوییم بنابراین اگر درست توجه شود، ملاحظه .» چنین و چنین رخ دهد، چنان و چنان نتیجه خواهد شد می گردد

که فرضیه در واقع، ویژه ترین حالت نظریه است؛ زیرا نظریه مجموعه ای از فرض هاست و ریشه این دو در سابقه ذهنی و در تجارب گذشته محقق است و تنها تفاوت فاحش آنها، خاص بودن فرضیه و کلی بودن نظریه می باشد.

هنگام بیان فرضیه در حقیقت محقق حدس علمی می زند که چنانچه با یکی از متغیرها چنین بازی شود و یا در آن چنین دخل و تصرفی به عمل آید و یا این چنین دستکاری گردد، چنان نتیجه ای عاید خواهد شد. روابط بین متغیرها در فرضیه های معمولا به صورت های زیر انجام می شود:

بررسی میزان تفاوت اثر

بررسی میزان رابطه همبستگی و جهت آن

بررسی میزان رابطه علت و معلولی (اثر علّی)

همان گونه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق باید مورد آزمایش قرار گیرند و نهایت اا گفته شود که فرضیه مورد قبول است یا نه.

احتمالا در برخی از پژوهش ها طرح فرضیه ها به گونه ای که بتوان از طریق آزمون های آماری پذیرش و یا رد آنها را آزمود مقدور نیست؛

لذا در این گونه موارد فرضیه های تحقیق به صورت سئوال نوشته می شود و محقق در پایان تحقیق بایستی قادر باشد به این سئوالت پاسخ دهد. این سئوالت را سئوال های ویژه پژوهش می خوانند و در پایان نامه ها و گزارش های تحقیق تحت عنوان سئوال های ویژه پژوهش مطرح می گردند.

چنانچه پژوهشی تنها دارای یک متغیر باشد و پژوهشگر فقط قصد توصیف چگونگی وضع آن متغیر را داشته باشد بهتر است که محقق به جای بیان فرضیه های تحقیق، سئوال هایی برای این نوع پژوهش مطرح کند.

این سئوال ها معمولا از اهداف پژوهش مشتق می گردند و در جریان تحقیق به معرض آزمایش گذاشته می شوند و در واقع نتیجه پژوهش، بایستی به این سئوال ها پاسخ دهد. در این بخش باید تعداد نمونه ها، روش نمونه گیری، ابزار تحقیق، روش انجام کار، روش های آماری تجزیه و تحلیل کیفی و کمی داده ها به طور کامل و دقیق توضیح داده شود.

با توجه به این که تقریبا مهمترین قسمت پروپوزال پس از موضوع، این قسمت است می بایست توجه ویژه ای به این بخش شود. لزم به ذکر است که برخی از اساتید پس از موضوع تحقیق صرف این بخش را مطالعه نموده و نسبت به رضایت و یا عدم رضایت خود برای پذیرش دانشجو نظر می دهند. به همین دلیل این بخش را باید کاملا ا دقیق تهیه نمود.

و نکته آخر و بسیار هم کاهش همانندی پروپوزال  و رفع سرقت علمی است که هر محققی باید به دقت به این مسئله توجه  کند .

 

دانلود رایگان نمونه پروپوزال 

 نمونه پروپوزال رایگان ۱

 نمونه پروپوزال رایگان۲

 

 

 

دکتر شعبان زاده

65 مطلب منتشر شده

با اشتیاق در دنیای آمار قدم نهادم؛ داده های چیزهای زیادی به ما می گویند به ضعم من آمار و پژوهش همواره پلی برای عبور از دره های ناشناخته و در هر تحقیق یک قدم در راه حل مساِل پیچیده است.

درباره این مطلب نظر دهید !

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/faracal1/domains/iranprodoc.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/faracal1/domains/iranprodoc.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349