نکات فنی و جامع و حرفه ای نوشتن فصل دوم ؛مرور ادبیات پایان نامه

فصل بحث و نتیجه گیری

چگونه فصل مرور ادبیات پایان نامه بنویسیم

مرور ادبیات فصل دوم پایان نامه است. این تجزیه و تحلیل منابع دانشگاهی است که خلاصه ای از دانش موجود را ارائه می دهد و محقق را قادر می سازد تا فلسفه ها، روش شناسی و شناسایی شکاف های موجود در تحقیقات موجود در مورد یک موضوع خاص را شناسایی و ترسیم کند.

این شامل بررسی مجموعه ای از مرتبط ترین و مهم ترین نشریات مرتبط با آن موضوع خاص با هدف ارائه یک بررسی جامع از آنچه در مورد موضوع مطالعه شده است. و توسط چه کسانی این مطالعه انجام شده است.

عناصر اصلی که باید هنگام نوشتن مرور ادبیات مورد توجه قرار گیرند شامل شرح نشریه یا منبع و خلاصه ای از ایده های اصلی آن، بحث در مورد شکاف های تحقیقاتی شناسایی شده از منابع و ارزیابی چگونگی کمک منابع به موضوع تحقیق است.

 هدف از بررسی ادبیات

انجام مرور ادبیات در ابتدای تحقیق به دلایل زیر بسیار مهم است:

دانش را نشان می دهد و به خواننده ثابت می کند که محقق تحقیقات موجود در مورد موضوع را خوانده است، متوجه می شود که در مورد چه چیزی صحبت می کنند، و از روندهای جاری مرتبط با موضوع تحقیق آگاه است.

بررسی کامل ادبیات به جلوگیری از تکرار آنچه قبلاً توسط سایر محققان انجام شده است کمک می کند.

انجام یک بررسی گسترده در ادبیات موجود در مورد یک موضوع خاص به شناسایی شکاف ها و موقعیت های حل نشده کمک می کند که می توان در مورد آنها بیشتر تحقیق کرد. آنچه را که در حال حاضر در تحقیقات موجود وجود ندارد برجسته می کند و توضیح می دهد که چگونه تحقیقات فرد این شکاف ها را پر می کند یا مشکلات را حل می کند.

این مبنایی را برای محققان ایجاد می کند تا چارچوب نظری و روش طراحی خود را برای استفاده در طول تحقیق توسعه دهند.

مرور ادبیات به ارائه یک نمای کلی از یافته ها و استدلال های اصلی مرتبط با موضوع تحقیق کمک می کند.

نوشتن یک مرور ادبیات برای یک پایان نامه توجیهی برای موضوع تحقیق ارائه می دهد، نشان می دهد که پایان نامه فرد چگونه با تحقیقات موجود مرتبط است، و چه بینش جدیدی به مجموعه دانش در آن زمینه کمک خواهد کرد.

عواملی که باید در هنگام انتخاب یک ادبیات برای مرور در نظر گرفت

هر منبع یا نشریه ای واجد شرایط بررسی و استفاده در پایان نامه نیست. ادبیات موجود باید قبل از بررسی به صورت تحلیلی ارزیابی شود.

عواملی که در انتخاب آثار برای بررسی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: منحصر به فرد بودن منابع، روش شناسی، اعتبار نشریه، عینیت نویسنده، لحن، متقاعدکننده بودن استدلال ها، و اهمیت ادبیات موضوع تحقیق و کل حوزه دانش

مراحلی که باید هنگام نوشتن نقد ادبیات دنبال کنید

نوشتن فصل بررسی ادبیات برای پایان نامه شامل جمع آوری منابع مرتبط مانند کتاب ها و مجلات، بررسی عینی آنها و توضیح یافته ها است. این فرآیند از مراحل زیر تشکیل شده است:

 1. جستجو برای ادبیات مرتبط

هنگامی که محقق موضوع تحقیق خود را به وضوح تعریف کرد، باید ادبیاتی را جستجو کند که مرتبط با مسئله، اهداف و سؤالات تحقیق باشد.

در شرایطی که نیاز است مرور ادبیات به عنوان یک تکلیف مستقل نوشته شود، فرد باید یک حوزه یا موضوع تمرکز را انتخاب کند و یک سوال اساسی برای هدایت تحقیق خود ایجاد کند.

 1. تجزیه و تحلیل و انتخاب منابع مرتبط

از آنجایی که نمی‌توان مطلقاً همه آنچه را که در موضوع تحقیق وجود دارد خواند، باید منابعی را که در پاسخ به سؤالات تحقیق و دستیابی به اهداف مرتبط هستند ارزیابی و انتخاب کرد.

قبل از تصمیم گیری برای بررسی هر منبعی، محقق باید اطمینان حاصل کند که به سؤال تحقیق پاسخ می دهد، مفاهیم اصلی مرتبط هستند، و اینکه انتشار به طور قابل توجهی به درک بهتر موضوع تحقیق کمک می کند. بینش ها و استدلال های اصلی و همچنین نقاط قوت و ضعف تحقیق موجود باید تشریح شود.

اعتبار هر منبع انتخاب شده نباید به خطر بیفتد. موضوع تحقیق و رشته، محدوده بررسی را تعیین می کند. مطالعه نشریات باید همراه با یادداشت برداری باشد.

یادداشت های گرفته شده را می توان بعداً در بررسی ادبیات گنجاند. برای هر منبع، جمع آوری اطلاعات استنادی کامل، نوشتن خلاصه و تجزیه و تحلیل داده ها از هر منبع توصیه می شود.

 1. شناسایی شکاف ها، مضامین و استدلال ها

درک رابطه بین منابع و موضوع تحقیق به سازماندهی ساختار و استدلال مرور ادبیات کمک می کند. نکات ذکر شده در مرحله دوم باید به شناسایی الگوها و روندها، مفاهیم یا مضامین تکرار شونده، بحث ها و تضادها، نظریه های تأثیرگذار و شکاف های موجود در ادبیات کمک کند.

این مرحله علاوه بر نشان دادن سهم تحقیق خود در دانش موجود، به طراحی ساختار برای مرور ادبیات نیز کمک می کند.

 1. ساختار فصل بررسی ادبیات را مشخص کنید

قبل از شروع نوشتن مقاله ، مهم است که استراتژی مورد استفاده در سازماندهی متن اصلی بررسی را انتخاب کنید. رویکرد مورد استفاده بستگی به طول بررسی ادبیات دارد و شامل رویکردهای زمانی، موضوعی، روش شناختی و نظری است.

 1. نوشتن مرور ادبیات

بررسی ادبیات شامل مقدمه، بدنه اصلی و یک نتیجه است. محتویات هر بخش بر اساس هدف کلی بررسی تعیین می شود، همانطور که در زیر مورد بحث قرار می گیرد.

معرفی

هنگام نوشتن مقدمه برای مرور ادبیات، باید مطمئن شد که تمرکز و هدف فصل به وضوح مشخص شده است. به عنوان فصل دوم پایان نامه، بیان مجدد مسئله تحقیق، پرسش و خلاصه مفاهیم دانشگاهی به دست آمده به طور خلاصه حائز اهمیت است.

بدنه

بدنه بررسی ادبیات را می توان بسته به طول آن به بخش های فرعی تقسیم کرد. باید نکات عمده به‌دست‌آمده از هر منبع را خلاصه کرد و آن‌ها را در سندی قابل فهم ترکیب کرد، یافته‌ها را تحلیل و تفسیر کرد، نقاط قوت و ضعف منابع را ذکر کرد و پاراگراف‌هایی با ساختار مناسب نوشت.

نتیجه

یافته‌های اصلی به‌دست‌آمده از بررسی ادبیات باید خلاصه شود و بر اهمیت آنها تأکید شود.

 

ویژگی های یک مرور ادبیات موثر

موارد زیر برخی از ویژگی‌هایی است که یک مرور ادبیات مؤثر دارد.

دقت

پژوهشی که فاقد دقت است، فاقد اعتبار و تعمیم پذیری نیز می باشد. در هر مرحله از مرور ادبیات، همه مراجع باید به دقت نوشته شوند. دقت به قابلیت اطمینان و تکرارپذیری تحقیقات فرد می افزاید.

کنترل

یک مقاله تحقیقاتی باید کنترل شود و هر چیزی که به آن اضافه می شود از قبل برنامه ریزی شده باشد، اتفاقی نمی افتد. پس از انتخاب موضوع تحقیق، فرآیند تحقیق باید تا انتها منظم باشد و پیامدهای هر مرحله را بر هدف کلی تحقیق سنجید. علاوه بر این، محقق باید بتواند عوامل بیرونی را که می تواند بر تحقیق تأثیر بگذارد، تنظیم کند.

وضوح

وضوح یک عنصر ضروری یک مقاله تحقیقاتی است. بدون آن برای خواننده نامفهوم می شود. فصل مرور ادبیات را می توان از طریق انتخاب صحیح کلمات، گرامر و کاربرد عالی، اتخاذ سبک صحیح نوشتار دانشگاهی و اجتناب از ابهامات روشن کرد.

اعتبار

اعتبار یک مقاله تحقیقاتی نقطه قوت واقعی آن است. این مهمترین ویژگی است که باید در انجام تحقیق بر آن تاکید کرد.

اختصار

فقط محتوای مرتبط و اصلی باید در مقاله تحقیق گنجانده شود. مختصر بودن با مرور ادبیات، درک خوانندگان را افزایش می دهد. لازم نیست بدون رعایت الزامات محدودیت کلمه ارائه شده توسط موسسه، کاغذ را با جزئیات غیر ضروری پر کنید.

اثباتپذیری

محقق باید بتواند اطلاعات مندرج در فصل بررسی ادبیات را بدون باقی گذاشتن هیچ گونه خلأ اثبات و تأیید کند.

تعمیم پذیری

فرد باید بتواند یافته های تحقیق را تعمیم دهد یا آنها را در جامعه بزرگتر یا جمعیت مورد مطالعه اعمال کند.

نکاتی برای نوشتن فصل مرور ادبیات

قوانین ذکر شده در زیر راهنمایی در مورد نحوه نوشتن فصل بررسی ادبیات پایان نامه ارائه می دهد.

 1. مخاطب و تعیین موضوع

قبل از شروع بررسی ادبیات، محقق ابتدا باید موضوعی را که می خواهد مرور کند تعریف کند. موضوعات زیادی در علم مدرن وجود دارد که می توان از بین آنها انتخاب کرد. با این حال، یک بررسی متون عالی تنها می تواند از یک موضوع خوب در نظر گرفته شده ناشی شود که دارای ویژگی های زیر باشد:

باید برای محقق جالب باشد

موضوع باید با رشته تحصیلی فرد مرتبط باشد

موضوع ارائه شده در تاپیک باید به خوبی تعریف شود

پس از انتخاب موضوعی که برای آن بررسی ادبیات انجام شود، مخاطب باید به وضوح تعریف شود. با این وجود، مخاطب در بیشتر موارد به طور خودکار توسط موضوع انتخاب شده تعریف می شود.

 1. جستجو و جستجوی مجدد برای ادبیات

پس از تعریف مخاطب و موضوع برای بررسی، محقق باید به مرحله بعدی بررسی و تحلیل ادبیات بپردازد. در طول این فرآیند بررسی و بررسی مجدد، باید رکورد جستجو را برای تسهیل تکرار جستجوی آنها ردیابی کرد، فهرستی از منابع غیرقابل دسترسی را که می‌توان بعداً بازیابی کرد، حفظ کرد، یک سیستم مدیریت مقاله را اتخاذ کرد و به دنبال بررسی‌های قبلی بود.

حتی اگر شخص دیگری قبلاً به موضوع مورد بررسی پرداخته باشد، بحث در مورد رویکردهای مورد استفاده، محدودیت‌ها و نتیجه‌گیری‌های بررسی‌های گذشته نیز می‌تواند اطلاعاتی را برای بررسی ادبیات ارائه دهد. تغییر دیدگاه و ترکیب مطالب جدید انباشته شده در این زمینه نیز می تواند بینش جدیدی را در مورد موضوعی که قبلاً بررسی شده است به دست دهد.

 1. خواندن باید در کنار یادداشت برداری انجام شود

توصیه می‌شود هنگام مطالعه، یادداشت‌هایی در مورد داده‌ها و برداشت‌های جالب در مسیر سفارش مرور یادداشت کنید. این باعث می‌شود فرد از استرس به خاطر بیاورد که چه کسی چه چیزی را نوشته است، و در صورتی که بعداً مجبور به یادداشت برداری شود، در هنگام خواندن مطالب از استرس او جلوگیری می‌کند.

یادداشت برداری در حین مطالعه کار را آسان‌تر می‌کند، زیرا زمانی که مطالعه متون به پایان می‌رسد، پیش‌نویس تقریبی از مرور را دریافت می‌کند، که فقط نیاز به بازنویسی و ساختاربندی برای تشکیل یک استدلال منطقی دارد.

این پالایش در مقایسه با شروع همه چیز از یک کاغذ خالی آسان‌تر است، زیرا زمانی را صرف خواندن بدون نوشتن چیزی کرده‌اید.

 1. انتخاب نوع نقد برای نوشتن

با یادداشت‌هایی که در حین مطالعه انجام می‌شود، یک ایده کلی در مورد مقدار اطلاعات موجود برای بررسی وجود دارد. این دانش به فرد فرصتی می دهد تا در مورد انجام یک بررسی کامل یا کوتاه ادبیات تصمیم گیری کند.

یک بررسی کوچک می‌تواند توجه بیشتری از خوانندگان با برنامه‌های شلوغ را به خود جلب کند زیرا برخی از مسائل را ساده‌تر می‌کند و همچنین کوتاه‌تر است. با این حال، به دلیل محدودیت فضا، بررسی های کوچک ممکن است برخی از مطالب مرتبط را حذف کنند.

از سوی دیگر، بررسی کامل، آزادی تجزیه و تحلیل دقیق نظریه ها و مفاهیم پیچیده یک موضوع خاص را می دهد. با این حال، ممکن است این سند بیش از حد طولانی و یکنواخت باشد و برخی از خوانندگان ممکن است هرگز برای مطالعه کامل وقت نداشته باشند.

همچنین می‌توان بین مرورهای توصیفی در مقابل یکپارچه‌سازی یا روایی در مقابل بررسی‌های سیستماتیک یکی را انتخاب کرد. عوامل مؤثر بر انتخاب مروری که باید انجام شود عبارتند از ماهیت اطلاعات بازیابی شده برای بررسی، ترجیحات مجلات هدف، چارچوب های زمانی ارائه شده برای نوشتن مرور، و تعداد نویسندگان مشترک.

 1. حفظ تمرکز و علاقه گسترده مرور

علیرغم نوع بررسی، باید بدون درج اطلاعات صرفاً به دلیل در دسترس بودن متمرکز شود. به عنوان یک ویژگی اساسی یک مرور ادبیات عالی، تمرکز باید به خوبی با نیاز به مرتبط ساختن مرور به طور قابل توجهی برای مخاطبان بزرگتر ترکیب شود. این تعادل را می توان از طریق بحث در مورد پیامدهای موضوع مورد بررسی برای سایر رشته ها به دست آورد.

 1. سازگار بودن

یک بررسی خوب، ادبیات را خلاصه و مورد بحث قرار می دهد، مشکلات مربوط به روش شناسی را شناسایی می کند، و شکاف های موجود در تحقیق موجود را برجسته می کند.

از خواندن مرور، خواننده باید دستاوردهای اصلی در زمینه بررسی شده، استدلال های اصلی و سؤالات احتمالی پژوهشی ناشی از مرور ادبیات را درک کند.

انجام موفقیت آمیز یک بررسی متون مؤثر مستلزم سازگاری و تفکر انتقادی است. در صورت وجود چالش، باید نویسندگان همکار را برای بررسی عالی در نظر گرفت.

 1. بررسی را در یک ساختار منطقی ارائه دهید

یک بررسی خوب باید ساختار کاملاً تعریف شده ای داشته باشد که معرفی زمینه، بدنه اصلی و نتیجه را نشان دهد. دوره متن اصلی باید طوری سازماندهی شود که خواننده را در هنگام خواندن از طریق مرور ادبیات جذب و راهنمایی کند.

 1. از بازخورد استفاده کنید

بازخورد برای نوشتن یک بررسی عالی بسیار مهم است زیرا به بهبود پیش نویس بررسی قبل از ارسال آن کمک می کند.

وقتی بازبینان آن را از دیدگاه ذهنی تازه می‌خوانند، می‌توانند نادرستی‌ها، ناسازگاری‌ها یا ابهامی‌هایی را که توسط نویسنده‌ای که نظر را می‌نویسد متوجه نشده‌اند، شناسایی کنند.

برای به دست آوردن تنوع نظرات، باید از همتایان مختلف بازخورد جستجو کرد. این به دستیابی به یک دیدگاه اجماع در مورد موضوع مورد تحقیق کمک می کند.

 1. به طور عینی تحقیقات خود را که مرتبط است، درج کنید

بدون تعصب، بازبینان ادبیات باید سهم خود را در این زمینه به طور عینی درج کنند، بدون اینکه بیش از حد به یافته های خود در بررسی تکیه کنند، حتی زمانی که آنها به موضوع مرتبط نیستند.

همچنین باید مشتاق بود که یافته های خود را حتی زمانی که اهمیت زیادی برای حوزه بررسی دارند، کم رنگ نکند.

این عینیت بین داورانی که می‌توانند یک فصل بررسی ادبیات روش‌شناختی سازمان‌یافته، با سیر روشن و توالی منطقی ایده‌ها، و قابل درک برای خوانندگان را تولید کنند، تفاوت می‌گذارد.

 1. روندهای فعلی در زمینه موضوع را بشناسید

در دنیای معاصر، مقالات پژوهشی فنی به طور مستمر و با سرعت بسیار زیاد منتشر می شوند و ممکن است حتی قبل از انتشار، یک بررسی قدیمی اعلام شود.

بنابراین مهم است که بازبینان ادبیات به طور مستمر در مورد آخرین تحقیقات و روندهای جاری، علاوه بر جهت گیری کلی و دستاوردهای یک زمینه تحقیقاتی، به روز شوند.

با این حال، ارزیابی نقش مواد ادبی جدید می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا درک یا دیدگاه زیادی برای سنجش اهمیت و تأثیر آنها بر جامعه وجود ندارد.

در بررسی ادبیات کمک کنید

نکاتی که باید هنگام نوشتن مروری بر ادبیات پایان نامه به خاطر بسپارید

در هر مرحله از بررسی، برای محقق مهم است که موارد زیر را به خاطر بسپارد:

همیشه هر بخش از مرور ادبیات را دوباره به سؤالات و اهداف تحقیق برگردانید.

درست نیست که فقط تحقیقاتی را وارد کنیم که با نظر و دیدگاه فرد موافق باشد. نتایج متناقض و مواضع نظری نیز باید در بررسی ادبیات گنجانده شود.

در بخش های مرور باید انسجام و سیر منطقی وجود داشته باشد که هر یک نشان دهنده ارتباط با یکدیگر و همچنین هدف تحقیق باشد.

فرد باید بتواند درک و توانایی خود را برای توصیف دقیق مرور بدون تکیه بر نقل قول های مستقیم نشان دهد.

برای رفع همانندی و کاهش سرقت علمی با تبیین متن و باز نویسی اقدام کنید .

به دلیل اینکه  برای تبیین فرضیه ها در پروپوزال به سوابق و  پیشنه های تحقیق به روز و خوب نیاز است بهتر است  کار خود را برای تفسیر نتایج تحلیل آماری فصل ۴  فرضیه ها و نوشتن نتیجه گیری فصل ۵ پایان نامه  آماده کنید.

اشتباهاتی که هنگام نوشتن نقد ادبیات باید از آنها اجتناب کرد

به دلیل دشواری های عینی در جستجوی ادبیات و پردازش حجم زیادی از داده ها، این فصل از نظر اکثر محققان سخت ترین فصل یک پایان نامه است. برخی ترجیح می دهند مقاله را بدون کمک گرفتن از متخصصان نویسندگی مرور ادبیات بنویسند.

با این حال، دیگران تصمیم می‌گیرند با استخدام شخصی که برای آنها مرور ادبیات پایان نامه بنویسد، یک سرویس نوشتن مرور ادبیات دریافت کنند . دانش پژوه هر گزینه ای را که ممکن است انتخاب کند، قبل از ارسال مقاله باید مشتاق باشد که از اشتباهات زیر اجتناب کند.

نداشتن ایده اولیه در مورد چرایی بررسی

بیان ایده اصلی و هدف از انجام بررسی ادبیات باید اولین چیزی باشد که قبل از شروع به نوشتن مرور به ذهن محقق می رسد. این کار باید به گونه ای انجام شود که آنچه قبلاً در تحقیقات قبلی به آن پرداخته شده است، توضیح داده شود و نقش تحقیق فعلی در افزودن بینش و دانش به موضوع تحقیق مشخص شود.

عدم نیاز به انجام تحقیق

بدون توجیه نیاز به تحقیق، انجام آن اتلاف وقت و انرژی خواهد بود. محقق باید بتواند شکافی را شناسایی و توجیه کند که نیاز به تحقیق بیشتر در آن زمینه خاص را ایجاب می کند. مرور ادبیات باید به طور کلی نیاز به انجام تحقیق را توجیه کند. حذف این نکته مهم منجر به نوشتن فصل نقدی می شود که فاقد ایده اصلی است.

استفاده از ساختار اشتباه برای ارائه مرور

استفاده از ساختار نامنظم یک اشتباه بزرگ در نوشتن مرور ادبیات است زیرا می تواند درک خواندن روی کاغذ و محتوای آن را تغییر دهد.

استفاده از سبک نوشتن نادرست

تمام آثار نوشتاری دانشگاهی باید به سبک نوشتاری منطقی و بدون استفاده از کلمات و عبارات غیررسمی نوشته شوند.

از جمله محتوای نامربوط

فصل بررسی ادبیات پایان نامه باید فقط حاوی محتوای صحیح باشد که با موضوع تحقیق مطابقت داشته باشد و به سؤالات اصلی تحقیق پاسخ دهد. ارتکاب چنین اشتباهی به این معنی است که شخص واقعاً نمی داند چه می کند.

برآورده نشدن انتظارات سرپرست

انتظارات استاد راهنما برای بررسی باید درک شود زیرا این اوست که آنچه را محقق نوشته است ارزیابی می کند. عدم نوشتن رضایت بخش می تواند منجر به نمرات ضعیف و اتلاف منابع در صورت نیاز به تکرار دوره شود.

عدم تطابق با تعداد صفحات مورد نیاز

تعداد صفحات فصل مرور ادبیات به سطح علمی بستگی دارد . با این حال، عاقلانه است که با استاد راهنما صحبت کنید و نظر آنها را در مورد حجم مورد نیاز مقاله بگیرید.

استفاده از سبک قالب بندی اشتباه

پیوندهای منابع مورد استفاده برای بررسی باید به درستی بر اساس دستورالعمل های ارائه شده توسط مؤسسه یا بخش تنظیم شود.

استفاده از کتابشناسی نادرست یا ناقص

اکثر ناظران توجه زیادی به فهرست منابع منابع ادبی دارند. بنابراین بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود که سهم منابع ادبیات خارجی، تعداد، سن و کامل بودن منابع مروری به درستی در نظر گرفته شده است.

بی توجهی به مهلت ارسال

ارائه نابهنگام مرور ادبیات می تواند بر نمره دانش پژوهان تأثیر منفی بگذارد حتی زمانی که مقاله از کیفیت بالایی برخوردار باشد. این به این دلیل است که اشتباه آنها این است که از زمان بندی های داده شده توسط سرپرستان یا بخش های خود پیروی نکردند.

علیرغم اینکه به عنوان دشوارترین فصل پایان نامه در نظر گرفته می شود، بررسی ادبیات پایه و اساس تحقیق و حرفه فرد را فراهم می کند.

بنابراین مهم است که زمان کافی را صرف مطالعه هرچه بیشتر منابع، بسته به ارتباط آنها با موضوع تحقیق، کنید. یادداشت هایی که در طول جلسه خواندن گرفته می شود، کار جمع آوری اطلاعات را برای تشکیل یک ساختار منسجم آسان می کند.

باید به سازماندهی مراجع توجه کرد تا نشان دهد که چگونه مشکل تحقیقاتی آنها از تحقیقات موجود تکامل می یابد.

برای محققانی که ممکن است نوشتن این فصل از ابتدا برایشان مشکل باشد، باید از یک نویسنده نقد ادبیات کمک بخواهند. آنها همچنین می توانند یک فصل بررسی ادبیات پایان نامه را خریداری کنند که به صورت سفارشی برای رفع نیازهای آنها نوشته شده است. ویرایش و تصحیح فصل باید به طور کامل قبل از ارسال انجام شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

سلام چنانچه نیاز به راهنمایی دارید می توانید از طریق واتساپ ، ایتا ، روبیکا (۰۹۱۵۸۲۳۸۸۳۰) ارتباط بگیرید
Open chat
می تونم کمکتون کنم